ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ

заводиться в день надходження позовної заяви (справи)

1. Дата надходження позовної заяви (справи) 3. Справа N 2-а - _______/____ р.

"___" ___________ ____ р.

2. Номер рядка звіту __________ 4. Перереєстровано в ____ р. за N ______/____ р.

5. Позовна заява (справа) надійшла (потрібне підкреслити): 5.1 уперше; 5.2 після роз'єднання позовів; 5.3 після скасування судового рішення; 5.4 інше________________________________ (указати, як саме) 6. Учасники процесу 6.1. Позивач Ім'я (найменування) _____________________ ______________________________________ ______________________________________ (місцезнаходження / місце проживання, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти) 6.2. Відповідач Ім'я (найменування) _____________________ _______________________________________ (посада, місце служби посадової чи службової особи) _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ (місцезнаходження / місце проживання, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти) 6.3. Треті особи _________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 7. Зміст позовних вимог (ураховуючи зміни) ______________________________________ ______________________________________ відкрито провадження у справі 8.5.1 призначено попереднє судове засідання на "___" _____________ ____ р ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ. 9. Підготовче провадження 9.1 Позов задоволено у зв'язку з визнанням відповідачем позову (постанова суду від "___" _____________ ____ р.) 9.2 Ухвалою суду від "___" _____________ ____ р. 9.2.1 заяву залишено без розгляду у зв'язку з _____________________________________________________________________________________________________________________ (указати причини, статті КАС України) _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 7.1. Заявлено вимогу стягнути _______ грн. 8. Результати розгляду позовної заяви до підготовчого провадження 8.1відмовлено у відкритті провадження у справі ухвалою від "___" _____________ ____ р. 8.2 позовну заяву залишено без розгляду (ч. 5 ст. 179 КАС України) 8.3.1 ухвалою від "___" ____________ ____ р. залишено без руху і надано строк до "___" _____________ ____ р.для усунення недоліків (ч. 1 ст. 108 КАС України) 8.3.2 недоліки не усунуто, заяву ухвалою від "___" _____________ ____ р. повернуто позивачеві (п. 1 ч. 3 ст. 108 КАС України). 8.4 ухвалою суду від "___" _____________ ____ р. заяву повернуто у зв ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ'язку з: 8.4.1 подачею позивачем заяви про відкликання позовної заяви; 8.4.2 подачею позовної заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності; 8.4.3 подачею позовної заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи; 8.4.4 тим, що у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; 8.4.5 не підсудністю справи цьому суду; 8.4.6 іншими обставинами 8.5 ухвалою від "___" _____________ ____ р. 9.2.2 зупинено провадження у справі у зв'язку з ___________________________________________________________________________________________________________________________ (указати причини, статті КАС України) 9.2.2.1 (поновлено провадження у справі ухвалою від "___" _____________ ____ р.); 9.2.3 закрито провадження у справі _______________________________________ 9.2.3.1 у зв'язку з відмовою ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ від позову повністю/частково; 9.2.3.2 у зв'язку з примиренням сторін; 9.2.4 закінчено підготовче провадження і призначено справу до судового розгляду. 9 3 Інші процесуальні дії, учинені до судового розгляду 9.3.1 дата ухвали "___" _____________ ____ р. - 9.3.2 процесуальна дія____________________________________ "___" _____________ ____ р. –
10. Судовий розгляд
10.1. Дати призначення до судового розгляду та причини нерозгляду "___" _____________ ____ р. _______________________________________ "___" _____________ ____ р. _______________________________________ "___" _____________ ____ р. _______________________________________ 10.2 не розглянуто справу в термін понад ____ міс. _____ років; 10.3 відкладено у зв'язку з неявкою_________ _____________________ (указати, кого саме). 11. Відомості про зупинення провадження у справі 11.1. Дати ухвал суду та причини зупинення провадження у справі "___" _____________ ____ р. _______________________________________ "___" _____________ ____ р. _______________________________________ 11.2. Дати ухвал суду про поновлення провадження у справі "___" __________ ____ р. "___" __________ ____ р. 12. Надано термін для примирення на ____ міс. до "___" ___________ ____ р. на ____ міс. до "___" ___________ ____ р ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ. 13. Прізвище судді, у провадженні якого знаходиться (знаходилась) справа,________________________________________________________________________14. Справу розглянуто 14.1 одноособово (колегіально) 14.2 "___" ___________ ____ р. ______________________________________________________________________________ (прізвища суддів, які брали участь у колегіальному розгляді) 15. Справу розглянуто з порушенням строків КАС України: 15.1 так 15.2 ні. 16. Результати вирішення справи (потрібне підкреслити): 16.1 так / 16.2 ні 16.1 з прийняттям постанови, у тому числі: 16.1.1 позов задоволено 16.1.1.1 повністю; 16.1.1.2 частково 16.1.2 у задоволенні позову відмовлено 16.1.2.1 повністю; 16.1.2.2 частково 16.2 передано до іншого суду; 16.3 закрито провадження у справі ______________________________________; (указати підстави, статті КАС України) 16.4 залишено заяву без розгляду ______________________________________ (указати підстави, статті КАС України) 17. Справу розглянуто в порядку письмового провадження 18. Зміст постанови (ухвали) (резолютивна частина) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 19. Присуджено до стягнення з відповідача кошти (зазначити, які саме і в ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ якій сумі) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20. Постанова (ухвала) набрала законної сили "___" ___________ ____ р.
21. Апеляційне провадження 21.1. Подано заяву про апеляційне оскарження "___" _____________ _____ р. 21.2. Подано апеляційну скаргу "___" _____________ _____ р. 21.3. Дата направлення справи до апеляційного суду "___" ______________ _____ р. 21.4. Ухвала (постанова) апеляційного суду від "___" _____________ _____ р. 21.5. Зміст ухвали (постанови) (резолютивна частина судового рішення) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22. Касаційне провадження 22.1. Дата направлення справи до касаційного суду "____" _______________ _____ р. 22.2. Ухвала (постанова) касаційного суду від "____" _____________ _____ р. 22.3. Зміст ухвали (постанови) (резолютивна частина судового рішення) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 23. Дата прийняття канцелярією суду справи після її розгляду судом першої інстанції: "___" ____________ ____ р. 24. Дата надходження справи до суду першої інстанції після розгляду справи за скаргою 24.1 апеляційною інстанцією "__" ________ __ р.; 24.2 касаційною інстанцією "__" _________ __ р. 25. Звернення судового рішення до виконання (зазначити ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ дату та проведену дію) "___" ____________ ____ р. ___________________________________________________________ "___" ____________ ____ р. ___________________________________________________________ "___" ____________ ____ р. ___________________________________________________________ "___" ____________ ____ р. ___________________________________________________________ "___" ____________ ____ р. ___________________________________________________________ "___" ____________ ____ р. ___________________________________________________________ "___" ____________ ____ р. ___________________________________________________________ 26. Довідка 26.1. Число осіб, до яких застосовано заходи процесуального впливу: 26.1.1 попередження ____________________; 26.1.2 видалення із залу судового засідання ____________________________; 26.1.3 тимчасове вилучення доказів для дослідження судом _______________________________; 26.1.4 привід _____________________________________________________(указати, кого саме). 26.2. Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов'язав суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення. 26.3. Постановлено окремих ухвал (потрібне підкреслити): 26.3.1 про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону; 26.3.2 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними; 26.3.3 за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ суб'єктом владних повноважень або в разі його ненадходження; 26.3.4 про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову; 26.3.5 про скасування заходів забезпечення адміністративного позову; 26.3.6 про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим. 26.4. Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами: 26.4.1 постановлених за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або у разі його ненадходження. 26.5. Ухвала про судове доручення 26.5.1 від "___" _____________ ______ р. 26.5.2 суду ______________________________________ (указати, якого саме). 26.6. Судове доручення виконане 26.6.1 так / 26.6.2 ні.27. Судові витрати Сплачено добровільно Присуджено до стягнення Підлягає повер- ненню
27.1 судовий збір
27.2 витрати (пов'язані з розглядом справи):
на правову допомогу
сторін, їх представників на прибуття до ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ суду
на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів
на проведення експертизи
на проведення огляду доказів та ін.

28. Інші відмітки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29. Справу передано до архіву суду:

29.1. Дата "___" _______________ _____ р.

29.2. Архівний номер __________________


documentarxngxt.html
documentarxnoib.html
documentarxnvsj.html
documentarxodcr.html
documentarxokmz.html
Документ ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ