Діаметр (внутрішній)конічної проточки в площині торцяDм є приблизно на 2 мм більший за діаметр ніпельної частини. Це означає, що для замкової різьби З-121 діаметр Dм≈123 мм.

• З-152Л ГОСТ 5286—75 - різьба замкова ліва, а дальше це ж саме.

а) б)

Рисунок 5.9 − Ніпель (а) та муфта (б) замка

► Для з'єднання бурильних труб 1 та2 типів використовують такі бурильні замки:

3Н — з нормальним прохідним отвором (діаметром прохідного отвору, значно менший за діаметр прохідного отвору ви­саджених кінців труби, рис. 5.9,а);

ЗШ — з широким прохідним отвором (діаметр прохідного отвору, близький до діаметра прохідного отвору висаджених кінців труби, рис. 5.9,б);

ЗУ — із збільшеним діаметром прохідного отвору (рис. 5.9,в);

► Замки типів 3Н використовують для з'єднання бурильних труб виключно з висадкою всередину - типу В, а ЗШ та ЗУ — для бурильних труб 1 та 2 типів, тобто Діаметр (внутрішній)конічної проточки в площині торцяDм є приблизно на 2 мм більший за діаметр ніпельної частини. Це означає, що для замкової різьби З-121 діаметр Dм≈123 мм.,як з висадкою всередину (типу В), так і з висадкою назовні(типу Н), залежно від діаметра труб.

Рисунок 5.10 — Схеми бурильних замків:

а—типу 3Н; б—типу ЗШ; в—типу ЗУ;

1—різьба трубна; 2— різьба замкова

Діаметр проточного каналу в ніпелі замку ЗН в 1,5...2 разу менше, ніж в трубах, що створює підвищені гідравлічні опори в порівнянні із замками ЗШ і ЗУ. У найбільш ходових трубах (114 мм і вище) це відношення складає 1,58... 1,72, а для замків типа ЗШ і труб діаметром 114... 140 мм воно рівне 1,10... 1,25.

З позицій величини гідравлічних опорів велике значення має також діаметр внутрішньої висадки в самій трубі.

В цілому труби з висадкою Діаметр (внутрішній)конічної проточки в площині торцяDм є приблизно на 2 мм більший за діаметр ніпельної частини. Це означає, що для замкової різьби З-121 діаметр Dм≈123 мм. всередину обумовлюють в 1,5... 4 рази більші гідравлічні втрати в порівнянні з трубами з висадкою назовні і замками ЗУ. Тому рекомендується застосовувати їх тільки при роторному бурінні. Замки ЗУ у поєднанні з трубами з висадкою назовні забезпечують приблизно рівний прохідний перетин і мінімальні гідравлічні втрати в колоні, завдяки чому придатні для буріння з гідравлічними вибійними двигунами.

Бурильні замки виготовляють відповідно до ГОСТ 5286-75 наступних типорозмірів:

• ЗН-80, 95, 108, 113, 140, 172 і 197;

• ЗШ-108, 118, 133, 146, 178 і 203;


documentarxetan.html
documentarxfakv.html
documentarxfhvd.html
documentarxfpfl.html
documentarxfwpt.html
Документ Діаметр (внутрішній)конічної проточки в площині торцяDм є приблизно на 2 мм більший за діаметр ніпельної частини. Це означає, що для замкової різьби З-121 діаметр Dм≈123 мм.